IV zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

W dniach 21 – 22. stycznia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się już czwarty zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.

Tym razem zajęcia prowadził Prof. Dong Yan z Beijing Foreign Studies University. W czasie niezwykle ciekawych zajęć, dotyczących chińskiego prawa pracy prof. Dong Yan omówił m.in. zagadnienia źródeł chińskiego prawa pracy, stosunku pracy i jego nawiązania w prawie chińskim, warunków pracy, wynagrodzenia za pracę i godzin pracy, świadczeń pracowniczych, rozwiązania umowy o pracę, rozwiązywania sporów, układów zbiorowych pracy, ubezpieczeń społecznych, nawiązywania stosunku pracy przez pracowników zagranicznych w Chinach, kryteriów branych pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników zagranicznych, czy zagadnienia ochrony zatrudnienia.

Raz jeszcze wykład Prof. Dong Yan’a oraz jego osoba potwierdziły niezwykły charakter kultury Dalekiego Wschodu. Każdy kontakt z przedstawicielami Państwa Środka, niezależnie od tematyki poruszanej w czasie zajęć pozwala bliżej poznać chińskie podejście do człowieka, sposób myślenia o świecie oraz innych narodach.

IV zjazd

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.