Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w nowym unikatowym projekcie międzynarodowym – Szkole Prawa i Kultury Chińskiej. Program Szkoły skierowany jest do studentów prawa, przedsiębiorczości, ekonomii i administracji, absolwentów i praktyków prawa (m.in. adwokatów, radców prawny i innych), a także osób zainteresowanych bliższym poznaniem kultury Państwa Środka.

Kurs jest organizowany we współpracy z dwoma chińskimi uniwersytetami: Uniwersytetem w Pekinie – Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University w Shenyang.

Pierwsza edycja rozpoczęła się w październiku 2016 r. i trwała do lipca 2017 r.

UWAGA!  Trwa rekrutacja do II. edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej 2017/2018!

Kurs składa się z 10 spotkań/sesji, po jednym weekendzie (sobota-niedziela) w każdym miesiącu. Każda sesja weekendowa jest prowadzona przez profesorów, którzy przybędą w tym celu do Katowic z jednego ze współpracujących chińskich uniwersytetów.

Kurs prowadzony jest częściowo w języku polskim (przez filologów władających językiem polskim) i częściowo w języku angielskim (przez prawników i kulturoznawców). Uczestnicy Kursu powinni płynnie posługiwać się językiem angielskim: zarówno w piśmie, jak i w mowie.

Program kursu zakłada poznanie podstaw prawa chińskiego, w szczególności prawnych ram podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców lub zagraniczne przedsiębiorstwa w Chinach, a także poznanie chińskiej kultury i tradycji w zakresie umożliwiającym swobodne i bezpieczne poruszanie się w kręgu dalekowschodniej kultury biznesowej i prawnej.

Rekrutacja trwa od 17 października 2016 r. do 15 września 2017 r. i prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów.

Opłata za udział w Szkole wynosi 3.500 zł od słuchacza. Obejmuje ona cały rok szkolny (10 miesięcy, dwa semestry).

Zgłoszenia i dokumenty należy składać:

  • – na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (ul. Bankowa 11 b, 40-007 Katowice), w pok. 2.1. W tym celu prosimy o uprzedni kontakt mailowy: apajak@us.edu.pl lub telefoniczny pod  nr tel. 507 876 067.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.wpia.us.edu.pl/studia/szkola-prawa-i-kultury-chinskiej

Serdecznie zapraszamy!