Rekrutacja do Szkoły zaczęła się 17. października 2016 r. i zakończy się 15.września 2017 r.

Dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia:

  1. Formularz zgłoszeniowy – link
  2. CV
  3. Aktualne zdjęcie
  4. List motywacyjny
  5. Studenci: kopia indeksu; absolwenci: kopia dyplomu ukończenia studiów; studenci pierwszego roku: kopia świadectwa maturalnego; pozostałe osoby: kopia świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły średniej.

Liczba uczestników:

  • Minimalna liczba wymagana do rozpoczęcia Kursu: 25 uczestników
  • Maksymalna liczba uczestników: 50

Opłata za udział w Szkole wynosi 3.500 zł od słuchacza. Obejmuje ona cały rok szkolny (10 miesięcy, dwa semestry).

Opłatę wnosi się jednorazowo lub w 6 równych ratach na indywidualny rachunek bankowy generowany na stronie http://student.us.edu.pl/node/146 przed zgłoszeniem.

W przypadku gdy liczba zainteresowanych przekroczy 50, wyboru uczestników dokona się na podstawie dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Zainteresowani kandydaci mogą składać komplet dokumentów w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ, w pok. 2.1 u Pani Anety Pająk-Kozub. W tym celu prosimy o uprzedni kontakt mailowy: apajak@us.edu.pl lub telefoniczny pod nr tel. 507 876 067.