V zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

W dniach 25 – 26. lutego 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się już piąty zjazd Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.

Zajęcia na temat Chinese Political and Legal Culture: Tradition and Transaction prowadziła Prof. Li Xiaohui z Beijing Foreign Studies University.

Ten niezwykle ciekawy wykład pozwolił uczestnikom na zgłębienie podstawowej wiedzy na temat chińskiej historii i tradycji prawnej, która jest niezbędna dla prowadzenia dalszych badań na temat chińskiego prawa. Zajęcia obejmowały również pracę w grupach i wspólne rozwiązywanie kazusu.

W dniu 25 lutego 2017 r. po wykładzie prof. Li Xiaohui odbył się dodatkowo niezwykle interesujący wykład doktoranta Uniwersytetu Śląskiego – mgr Chang IL You, dotyczący kultury biznesu w Chinach, Japonii i Korei Południowej w ujęciu porównawczym.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.